Despre noi Home / Bransamente Electrice

Ilfov Imobiliar

Bransamente Electrice

 branşament electric monofazic aerian sau subteran
 branşament electric trifazic aerian sau subteran

Vă punem la dispoziţie personal calificat ce asigură relaţia cu ENEL, în vederea depunerii documentaţiei necesare pentru obţinerea avizelor de care aveţi nevoie pentru tipul de branşament electric dorit, respectiv:

Ce înseamna bransament electric ?

   Bransamentul electric reprezintă instalaţia care realizează legătura între reţeaua de distribuţie de joasă tensiune a furnizorului şi cea a consumatorului. Branşamentul poate fi subteran sau aerian, după cum reţeaua de distribuţie este în cablu sau aeriană.

 Branşamente aeriene

   Branşamentele electrice aeriene asigură legatura cu conductoarele aeriene de la linia electrică aeriană de distribuţie a întreprinderii furnizoare de energie şi până la firida de branşament a abonatului. În funcţie de poziţia consumatorului faţă de reţeaua aeriană de joasă tensiune, se deosebesc două tipuri de branşamente electrice:

Branşamente electrice fără traversare, când reţeaua electrică şi consumatorii se afla pe aceeaşi parte a drumului.
Branşamente electrice cu traversare, când reţeaua electrică se află pe partea opusă a drumului, faţă de consumator.

Branşamente electrice subterane

   Branşamentele electrice subterane asigură legatura în cablu de la reţeaua electrică de distribuţie la nişa de branşament a abonatului. Branşamentele electrice subterane se pot racorda direct din cablul principal de alimentare, cu ajutorul unor mansoane de derivaţie, drintr-o nişa principală sau dintr-o reţea aeriană pentru alimentarea unor consumatori la care nu se pot realiza branşamente electrice aeriene.

Pentru branşamente electrice definitive monofazice sau trifazice, aeriene sau subterane, sunt necesare în copii, urmatoarele documente:

C.I. persoană fizică sau C.U.I.-ul firmei şi C.I. reprezentant firmă, depinde cine încheie contractul,

act de proprietate, contract de vânzare-cumpărare sau închiriere, după caz,

plan cadastral de încadrare în zona 1:500 si 1:2000,

acordul proprietarului de încheiere contract pe numele chiriaşului (atunci când este vorba de închiriere, legalizat dacă proprietarul este persoană fizică),

certificatul de urbanism,

avizul de amplasament de la ENEL,

autorizaţia de construcţie în termen sau recepţia lucrării de la primărie (la clădirile noi),

pentru persoanele juridice este necesară şi cunoaşterea contului şi a băncii unde are firma deschis contul,

tensiunea cerută (monofazic sau trifazic) şi puterea necesară (lista cu toţi consumatorii),

schiţa spaţiilor ce vor fi alimentate, cu poziţia tabloului general, unde va ajunge coloana de alimentare cu energie.

 

Onorariul de obţinere, în prima etapă, a avizului tehnic de racordare ATR se stabileşte în funcţie de locaţie şi tensiune.

 

   A doua etapă este realizarea branşamentului electric şi obţinerea recepţiei lucrării. Devizul de executare a branşamentului electric se poate face doar după obţinerea avizului de racordare, implicit a soluţiei de alimentare dată de proiectantul ENEL. La cerere putem oferi un deviz estimativ.

 

Termenul de finalizare este de 1-3 luni, depinzând foarte mult de angajaţii ENEL, dar vom face toate demersurile pentru ca acest termen să fie cât mai scurt.

 

   Pentru a treia şi ultima etapă, depunerea dosarului de interior necesar realizării contractării şi a montării contorului electric pentru alimentarea cu energie electrică, este necesar proiectul instalaţiei electrice interioare, buletinul de încercare a prizei de pământ si buletinul de verificare a rezistenţei de izolaţie a circuitelor electrice, emise de cel care a executat instalaţia electrică care trebuie alimentată.
   Devizul pentru întocmirea acestor dosare şi depunerea lor la ENEL, se stabileşte în functie de condiţiile de mai sus.

 

   De asemenea, putem executa branşamente electrice de alimentare cu energie electrică pentru organizări de şantier, legături provizorii, ocazionale sau separări faţă de o instalaţie existentă.